Μαρία Κάλλας: «Στο βάθος, το αληθινό συμπέρασμα είναι ότι η ιδιωτική μου ζωή δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει σημαντικότερη από το επάγγελμά μου».

Γεώργιος Ι. Χαλκιόπουλος

Μαρία Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου… Το πλήρες όνομα της Μαρίας Κάλλας (Νέα Υόρκη, 2 Δεκεμβρίου 1923 – Παρίσι, 16 Σεπτεμβρίου 1977), της γυναίκας που όπως φαίνεται από τα λόγια της που ακολουθούν έδωσε τα πάντα στην τέχνη της:

«Στο βάθος, το αληθινό συμπέρασμα είναι ότι η ιδιωτική μου ζωή δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει σημαντικότερη από το επάγγελμά μου».

52832997_2248523398762782_1789913301187035136_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: