Οι τέσσερις βασικοί τύποι χαρακτήρα – Εσύ σε ποιον ανήκεις;

Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, ωστόσο, στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας (ψυχολογία, κοινωνιολογία, κλπ) υπάρχει η τάση ομαδοποιήσεων.

Για την ακρίβεια, μετά από μια τεράστια μελέτη του Northwest Engineering, η οποία ανέλυσε τα στοιχεία από 1,5 εκατομμύριο ερωτηματολόγια, η ομάδα που έκανε την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι ανθρώπινου χαρακτήρα.

personality_types.jpg

Αν και οι ψυχολόγοι έχουν εκφράσει επιφυλάξει σχετικά με τα τεστ προσωπικότητας, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα, λόγω του μεγέθους της μπορεί να έχει καταλήξει σε αν μη τι άλλο σοβαρά αποτελέσματα προς περαιτέρω μελέτη.

Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί τύποι χαρακτήρα στους οποίους κατέληξε η έρευνα:

1) Μέσος όρος: αφορά στην πλειοψηφία των ανθρώπων και χαρακτηρίζεται από πολλές νευρώσεις (φόνος, θυμός, αγωνία, κλπ), ενώ παρότι οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται ως εξωστρεφείς, θεωρούνται ως πιο «κλειστοί» χαρακτήρες.

2) Συγκρατημένοι: συναισθηματικά σταθεροί, ούτε νευρωτικοί, ούτε ανοιχτοί, συνήθως είναι συμπαθητικοί, φιλότιμοι στη δουλειά τους και ευσυνείδητοι.

3) Εγωκεντρικοί: εξωστρεφείς, αν και όχι ιδιαίτερα ανοιχτοί, συμπαθείς ή ευσυνείδητοι, δύσκολοι στη συμβίωση, αλλά και η ψυχή του πάρτι.

character_types.jpg

4) Μοντέλα προς μίμηση: ισχυροί ηγέτες, συναισθηματικά σταθεροί, χωρίς νευρώσεις, ανοιχτοί και ευσυνείδητοι.

Πάντως, η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι χαρακτήρες μπορούν να «μεταλλαχθούν» συν τω χρόνω, αν και ο πυρήνας τους παραμένει σταθερός.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: