Η θέση της Ελλάδας στον «δείκτη μίζας» για το 2020

Την 107η θέση σε 128 χώρες καταλαμβάνει η Ελλάδα στον δείκτη που εξετάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάθε χώρα για την αποφυγή του φαινομένου της δωροδοκίας βουλευτών της κυβέρνησης.

Εικόνα 1 – Οι παράμετροι που εξετάζονται για την σύνθεση του Rule of Law Index
Ο δείκτης του World Justice Project (Rule of Law Index 2020) εξετάζει οχτώ διαφορετικές παραμέτρους και αντίστοιχες υποενότητες οι οποίες συνολικά συνθέτουν τον ετήσιο δείκτη για το 2020.

Δείκτης δωροδοκίας για τις 128 χώρες που συμμετέχουν (0.0 – 1.0) (χαμηλότερος αριθμός = χειρότερη θέση στην κατάταξη)

Μία εκ των παραμέτρων που εξετάζονται είναι και η έκταση της διαφθοράς (Factor 2) όπως και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από κάθε χώρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού (εικόνα 1).

Η τέταρτη υποενότητα (Factor 2.4) αφορά στην δωροδοκία των βουλευτών της κυβέρνησης και το κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα που να αποτρέπουν να λαμβάνουν μίζες ή άλλα ωφελήματα ως ανταλλαγή πολιτικές χάρες, διευκολύνσεις με ψήφιση ευνοϊκών νομοθετημάτων κλπ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 107η θέση σε 128 χώρες στον δείκτη που εξετάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάθε χώρα για την αποφυγή του φαινομένου της δωροδοκίας των βουλευτών της κυβέρνησης | WJP – Rule of Law Index 2020 (Factor 2.4)

Η συνολική κατάταξη της Ελλάδας στην κατηγορία των χωρών της ΕΕ (συν. ΗΠΑ και Καναδά)

Η αναφορά για την Ελλάδα

 

 

πηγή: Rule of Law Index 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: