Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης, αλλά ας μη χαιρόμαστε ακόμη…

Ας κρατήσουμε τη χαρά μας σε ήπιους τόνους λέω εγώ…

1ον στο Ελλαδισταν του Κουλη ζούμε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο, εδώ έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι Χρυσαυγιτες σιγά σιγά από τις φυλακές που μπήκαν πολύ πρόσφατα. Οπότε το θέμα είναι να σαπίσει στη φυλακή ο παιδεραστής και όχι να τον δούμε σε λίγο καιρό να σουλατσαρει πέρα δώθε έξω με πλάτες πολιτικές.

2ον τώρα το θέμα δεν είναι μόνο ο Λιγναδης που είναι το μικρό ψάρι στο κύκλωμα παιδεραστίας. Αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε δεν πρέπει να σταματήσει ο χορός, επιμένουμε πιέζουμε να φτάσει στην πηγή του κακού η υπόθεση.

***** ÐÑÏÓÏ×Ç – ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Πηγή του κακού = παραίτηση κυβέρνησης που υποθάλπει παιδεραστές μιας και είναι τίγκα αυτοί στους κόλπους της. Τυχαίο νομίζουμε είναι το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ έχει λάβει εντολές να μην ακουμπήσουν καν υπολογιστές και κινητά του Λιγνάδη; Έχετε ξαναδεί κατηγορούμενο και δη για παιδεραστία να τον παίρνει τηλέφωνο η αστυνομία και να του λέει κατέβα κάτω να σε συλλάβουμε αντί να ανέβουν οι ίδιοι πάνω και να κάνουν άνω κάτω όλο το σπίτι; Ή προφυλάκιση του Λιγνάδη λοιπόν μου φαίνεται ως το τυράκι που μας ρίχνει ο Μητσοτάκης για να εφησυχαστούμε και να πούμε ωραία έκλεισε και αυτή η υπόθεση και όλα βαίνουν καλώς. Όχι, τίποτα πια δε βαίνει καλώς σε αυτό το δικτατορικό κράτος της Νότιας Μεσογείου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: