Λατινικές φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας

Τα Λατινικά για πολλούς πλέον είναι μια «νεκρή» γλώσσα, χωρίς να σκέφτονται αυτοί οι πολλοί πως αποτελούν την απαρχή για πολλές γλώσσες τις οποίες μιλάμε στη σύγχρονη εποχή. Μετρήστε απλά πόσες γλώσσες είναι λατινογενείς. Όσοι πιστεύουν ότι αυτή η γλώσσα έχει πεθάνει, αξίζει να διαβάσουν τα παρακάτω για να καταλάβουν ότι μια γλώσσα είναι ζωντανή... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑