Οι ράτσες σκύλων και τα πιο συχνά προβλήματά τους

Ο σκύλος από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, η πιο πιστή του παρέα. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι (τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω). Υπάρχουν αναρίθμητα είδη, ράτσες σκυλιών, πολλά εκ των οποίων δημιουργήθηκαν τεχνητά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όμως που προέκυψαν από αυτές τις σμίξεις σε κάθε ράτσα. Ποια είναι αυτά; Ας τα δούμε... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑